googleba88693c99e7e8ce.html
tel. 22 813 10 29 email: biuro@gravsoft.pl
pon-pt w godz. 8-16

Gravsoft informatyka śledcza

Home › Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Gravsoft.pl

 

§ 1

 

  1. Sklep Gravsoft.pl jest prowadzony przez firmę Gravizz Management ul. Zawodowa 16, 04-419 Warszawa,  NIP 5251967392, REGON 013146535 dalej nazywaną „Sprzedającym”
  2. Niniejszy regulamin określa zasady realizowania sprzedaży sprzętu specjalistycznego oraz programów komputerowych będących w ofercie sklepu internetowego Gravsoft.pl.

 

§ 2

 

Definicje

 

1. Dane osobowe – dane osobowe które odnoszą się do Klientów będącymi osobami fizycznymi  w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 1  Ustawy o Ochronie Danych Osobowych

2. Dzień roboczy - dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Dostawa - czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, Towaru/Usługi określonej/go w zamówieniu. 

4. Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. 

5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

6. Konto Klienta – konto systemowe Klienta w serwisie internetowym Gravsoft.pl, umożliwiające korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem sklepu Gravsoft.pl.

7. Login  -  indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta. 

8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Gravsoft.pl, określający warunki zawierania umów za pośrednictwem serwisu internetowego Gravsoft.pl, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

9. Rejestracja - czynność faktyczna, którą dokonuje Klient w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności sklepu w określony sposób. Wymagana do złożenia zamówienia w sklepie Gravsoft.pl 

10. Sklep internetowy Gravsoft.pl - Sprzedawca – sklep internetowy o nazwie Gravsoft.pl świadczący sprzedaż towarów i usług Klientom, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie w szczególności za pośrednictwem sieci Internet. 

11. Towar/Licencja - oznacza produkt/usługę prezentowany/ą na stronach Gravsoft.pl, który może być przedmiotem Umowy zgodnie z postanowieniami regulaminu.

12. Towar na zamówienie – Towar przygotowany na specjalne zamówienie Klienta w przypadku licencji – Licencja ściśle związana z konkretnym klientem

 przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. 

13. Umowa - umowa sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

14. Zamówienie – Oświadczenie woli Klienta w zakresie zakupu Towaru w sklepie internetowym Gravsoft.pl złożone drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Gravsoft.pl na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 

 

 

§ 3

 

Sprzedający dołoży wszelkich starań aby informacje dotyczące oprogramowania w sklepie Gravsoft.pl,  w szczególności opis i dane technicznie nie zawierały błędów ani uchybień. Informacje dotyczące oprogramowania sprzedawanego w sklepie Gravsoft.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 KC. Sprzedający zaleca Klientom skontrolowanie podawanych w sklepie  parametrów, rodzajów licencjonowania, okresu wsparcia technicznego na stronach producentów oprogramowania którym jest zainteresowany.

Ze względu na swoją specyfikę, większość opisów specjalistycznych narzędzi i oprogramowania prowadzona jest w języku angielskim.

 

§ 4

 

 

Kupującym w sklepie Gravsoft.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna (firma) lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 

Aby dokonać zakupu w sklepie Gravsoft.pl należy założyć konto klienta, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego . W przypadku posiadania konta klienta należy się zalogować przy użyciu własnego loginu i hasła.

 

W przypadku wątpliwości odnośnie właściwej wersji programu, bądź typu licencji, przed wprowadzeniem do koszyka zakupów, należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź wysłać pytanie na adres : sklep@gravsoft.pl

 

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia że wszystkie podane przez niego dane są prawidłowe i zgodne z prawdą. (w szczególności dane do imiennej licencji programu)

 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełnione dane do licencji imiennej użytkownika.

 

 

§ 5

 

 

Klient zgodnie z art.7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia dostarczenia towaru.  Klient ma obowiązek niezwłocznego zwrotu nieużywanego towaru, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu wraz z oryginalnym opakowaniem i kompletnym wyposażeniem oraz dokumentem potwierdzającym sprzedaż tego towaru. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy należy wysłać w formie pisemnej na adres siedziby firmy Sprzedawcy przed upływem terminu 10 (dziesięciu) dni.
Do odstąpienia od umowy sprzedaży internetowej niezbędne jest – przed upływem terminu od daty wydania towaru.  Zwrot towaru zostanie pisemnie poświadczony przez Sprzedawcę oraz zostanie wystawiona korekta faktury VAT. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy :

- Na podstawie art.10 ust 3 ustawy, prawo do odstąpienia umowy nie przysługuje, w przypadkach:

- a) Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych.

- b) Imienne licencje (Imienna licencja związana ściśle z konkretnym klientem )  oraz specjalistyczny sprzęt (na zamówienie) posiadają charakter szczególny co powoduje wyłączenie możliwości zwrotu.

 

Gwarancja jakości na licencje/programy obejmuje świadczenie gwarancyjne zgodnie z warunkami zamieszczonymi przez producenta oprogramowania.

 

§ 6

 

Gwarancja jakości na programy komputerowe obejmuje świadczenia gwarancyjne zgodnie z warunkami zamieszczonymi przez producenta programu komputerowego na dokumencie gwarancyjnym.

Sprzedawca jest jedynie dystrybutorem/dealerem oprogramowania przedstawionego w ofercie sklepu internetowego.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność zamówionego przez Klienta programu komputerowego.

 

§ 7

 

Płatności

 

Formą płatności za zamówienie jest przelew bankowy – przedpłata

W przypadku dłuższej współpracy możliwy jest przelew bankowy - odroczony

 

 

§ 8

Warunki licencyjne Towaru

Klient kupuje licencję na użytkownie programu komputerowego. Klient nie dokonuje zakupu majątkowych praw autorskich do programu komputerowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim. Licencja nie zezwala na rozpowszechnianie programu oraz/i  na udzielanie sublicencji

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego

 

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 


        

‹ Powrót